foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


LKS Orzeł Kozy - sekcja szachowa

Dom Kultury w Starym Bielsku

SP 31 Bielsko-Biała (Dom Kultury w Starym Bielsku)

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej

Spółdzielcze Centrum Kultury "Best" - osiedle Złote Łany w Bielsku-Białej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skała" w Bielsku-Białej

Przedszkole Ziarenko w Bielsku-Białej

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Kozach